/content/dam/prnewswire/products/product-details/country/detailimages/hero_home_color.jpg

DOSIAHNITE SVOJE KOMUNIKA?Né CIELE

KONTAKTUJTE NáS

Najnov?ie správy

22 dec, 2020, 13:29 GMT Celosvetovo prvy test prevencie a reakcie v koncovom bode EPR zamerany na ú?innos? a TCO zverejneny spolo?nos?ou AV-Comparatives

Rast cielenych útokov predstavuje pre podniky vá?ne riziko. Po?íta?oví zlo?inci sa ?oraz viac zameriavajú na spolo?nosti z d?vodu priemyselnej...


16 dec, 2020, 06:17 GMT In?titút AV-Comparatives vydáva dlhodobú správu o podnikovom antivíruse pre 19 poprednych rie?ení zabezpe?enia koncovych bodov

Nezávislé, ISO certifikované laboratórium na testovanie bezpe?nosti, AV-Comparatives, vydalo svoju správu o teste obchodnej bezpe?nosti z decembra...


10 dec, 2020, 15:45 GMT In?titút AV-Comparatives testoval 15 bezpe?nostnych IT produktov pre pokro?ilú ochranu pred hrozbami

AV-Comparatives, nezávislé laboratórium bezpe?nostného testovania certifikované ISO vydalo vysledky svojho testu 2020 Enterprise Advanced Threat...


19 nov, 2020, 09:00 GMT Cecoforma: Európsky ty?deň odbornych zru?ností: pracovné miesta budúcnosti prostredníctvom OVP

Zelená a digitálna transformácia dnes menia ná? sp?sob ?ivota, práce a komunikácie – a pandémia COVID-19 dramaticky urychlila v???inu tychto zmien....


03 nov, 2020, 17:35 GMT Spolo?nos? Kavalan bola v rámci ocenenia ISC 2020 vymenovaná svetovym vyrobcom roka

Spolo?nos? Kavalan bola vymenovaná za najlep?ieho svetového vyrobcu whisky roku 2020 pod?a International Sprits Challenge (ISC) ( World Whisky...


03 nov, 2020, 08:00 GMT Kavalan Named ISC 2020 'Worldwide Producer of the Year'

Kavalan has been named the 2020 International Sprits Challenge (ISC) 'World Whisky Producer of the Year,' a prize that rewards the highest scoring...


14 okt, 2020, 06:00 BST Nyní k dispozici: 14. vydání Pr?vodce vymáháním pohledávek v zahrani?í od spole?nosti Atradius Collections

Dopady COVID-19 na globální ekonomiku by mohly zp?sobit celosvětové zhor?ení platební morálky v segmentu B2B. Pro zvy?ení úspě?nosti vymáhání...


07 sep, 2020, 18:33 BST Spolo?nos? Vivre predstavila svoju novú vizuálnu identitu

Spolo?nos? Vivre, najvyznamnej?í online predajca nábytku a dekorácií v Rumunsku a vychodnej Európe, predstavila, ako sú?as? stratégie pre ?al?í...


11 aug, 2020, 12:19 BST Spolo?nos? Kavalan predstavuje svoju druhú "STR whisky"

P?? rokov potom, ?o ikonická whisky Kavalan Solist Vinho Barrique od spolo?nosti Kavalan získala na sú?a?i World Whiskies Award cenu pre "Najlep?iu...


10 aug, 2020, 09:00 BST Kavalan Announces its Second 'STR Whisky'

Five years after claiming the World Whiskies Award's "World's Best Single Malt," the iconic Kavalan Solist Vinho Barrique will at last have a sequel. ...


07 aug, 2020, 14:23 BST ABSL Po?sko vyh?adáva spoluprácu s novymi technologickymi spolo?nos?ami

Technologické laboratórium ABSL, ktorú prevádzkuje Association of Business Services Leaders (Asociácie poprednych spolo?ností v sektore obchodnych...


13 júl, 2020, 12:05 BST Spolo?nosti Kavalan sa medzi japonskou whisky elitou dostalo ne?akanej pocty

Whisky Vinho Barrique od spolo?nosti Kavalan ne?akane získala prvé miesto v sú?a?i o h?adaní najlep?ej single malt whisky na svete, ktorú vyberala...