/content/dam/prnewswire/products/product-details/country/detailimages/hero_home_color.jpg

DOSáHNěTE SVYCH KOMUNIKA?NíCH CíL?

KONTAKTUJTE NáS

Nejnověj?í zprávy

26 lis, 2020, 07:47 GMT Kavalan p?edstavuje limitovanou edici whisky s názvem 'Artist Series (Umělecká ?ada)'

Kavalan, pr?kopnická síla, která stojí za tchajwanskou whisky, p?edstavila svou novou limitovanou edici whisky s názvem ?Kavalan Artists Series...


25 lis, 2020, 08:00 GMT Kavalan Launches Limited Edition 'Artist Series'

Kavalan, the pioneering force behind Taiwanese whisky, has launched its "Kavalan Artists Series," a new range of expressions that aims to highlight...


19 lis, 2020, 09:00 GMT Cecoforma: Evropsky tyden odbornych dovedností: pracovní místa pro budoucnost prost?ednictvím odborného vzdělávání a p?ípravy

Ekologická a digitální transformace dnes mění zp?sob, jak ?ijeme, pracujeme a komunikujeme – a pandemie COVID-19 vět?inu těchto změn dramaticky...


19 lis, 2020, 09:00 GMT Cecoforma: European Vocational Skills Week: jobs for the future through VET

Today, the green and digital transitions are reshaping our way of life, work and interactions – and the COVID-19 outbreak has dramatically...


03 lis, 2020, 16:28 GMT Palírna Kavalan jmenována světovym vyrobcem whisky roku 2020 v mezinárodní soutě?i destilát? ISC

Palírna Kavalan byla jmenována ?Světovym vyrobcem whisky" pro rok 2020 v soutě?i mezinárodní soutě?i destilát? ISC (?International Spirits...


03 lis, 2020, 08:00 GMT Kavalan Named ISC 2020 'Worldwide Producer of the Year'

Kavalan has been named the 2020 International Sprits Challenge (ISC) 'World Whisky Producer of the Year,' a prize that rewards the highest scoring...


14 ?íj, 2020, 06:00 BST Nyní k dispozici: 14. vydání Pr?vodce vymáháním pohledávek v zahrani?í od spole?nosti Atradius Collections

Dopady COVID-19 na globální ekonomiku by mohly zp?sobit celosvětové zhor?ení platební morálky v segmentu B2B. Pro zvy?ení úspě?nosti vymáhání...


14 ?íj, 2020, 06:00 BST Available now: The 14th edition of the International Debt Collections Handbook by Atradius Collections

The repercussions of COVID-19 on the global economy could cause B2B payment behaviour to deteriorate worldwide. Knowledge of country-specific...


13 ?íj, 2020, 17:23 BST Carnival Corporation & plc Update on Cyber Event

As earlier disclosed, Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) detected unauthorized third-party access to portions of the company's...


08 ?íj, 2020, 08:30 BST Nová zna?ka lé?ebného konopí s obsahem kanabidiolu (CBD) s názvem NATURALWORKS vstoupila na evropsky trh

NaturalWorks.com je synonymum pro 100% organické, veganské a bezlepkové CBD produkty, které byly vypěstovány, laboratorně odzu?eny a certifikovány ve ...


06 ?íj, 2020, 08:30 BST NEW CBD brand NATURALWORKS launches in Europe

NaturalWorks.com stands for 100% organic, vegan and gluten-free CBD products - grown, lab-tested and certified in Switzerland NEW NaturalWorks Broad...


22 zá?, 2020, 12:32 BST Spole?nost Changhong se stala sponzorem ?ínského národního badmintonového tymu

Spole?nost Changhong (kotována na ?anghajské burze pod ?íslem: 600839), jeden z p?edních vyrobc? domácích spot?ebi?? v ?íně, podepsala smlouvu s...


21 zá?, 2020, 00:57 BST Changhong Announces Sponsorship of China National Badminton Team

Changhong (Shanghai: 600839), one of the leading home appliance manufacturers in China, signed an agreement with China National Badminton Team at a...


05 zá?, 2020, 13:53 BST Spole?nost Vivre p?edstavila svou novou vizuální identitu

Spole?nost Vivre, nejvyznamněj?í online prodejce nábytku a dekorací v Rumunsku a vychodní Evropě, p?edstavila, jako sou?ást strategie pro dal?í...


04 zá?, 2020, 13:00 BST Vivre launches a new visual identity

Vivre, the main online retailer of furniture and decorations in Romania and Eastern Europe, announces the launch of a new visual identity, as an...


10 srp, 2020, 11:28 BST Kavalan p?edstavuje svou druhou ?STR whisky"

Pět let poté, co ikonická whisky Kavalan Solist Vinho Barrique palírny Kavalan, získala na soutě?i World Whiskies Award cenu pro ?Nejlep?í single...


10 srp, 2020, 09:00 BST Kavalan Announces its Second 'STR Whisky'

Five years after claiming the World Whiskies Award's "World's Best Single Malt," the iconic Kavalan Solist Vinho Barrique will at last have a sequel. ...


07 srp, 2020, 08:52 BST ABSL Polsko vyhledává spolupráci s novymi technologickymi spole?nostmi

Technologická laborato? ABSL, kterou provozuje Association of Business Services Leaders (Asociace p?edních spole?ností v odvětví obchodních slu?eb)...


07 srp, 2020, 08:00 BST ABSL Poland looking for cooperation with new tech companies

The ABSL tech lab, operated by the Association of Business Services Leaders (Poland), is inviting budding new tech companies to offer their solutions ...